Skip to main content
Läsoteket

Verktyg och material

Här finns verktyg och material du kan använda för att öka kunskapen inom ett visst område. Varje verktyg består av texter och bilder eller filmer, och några punkter att utgå från när du använder materialet. Verktygen är uppdelade efter de olika inspirationsområdena.

ikon Verktyg och material

Samspelets betydelse

Samspelets betydelse

läs

Informationsmaterial om de yngsta barnens språkutveckling

På Kulturrådets webbplats om Bokstart finns informationsmaterial som ska inspirera föräldrar och andra viktiga vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål. Materialet finns på flera språk.

Till verktyget

titta

Filmer om att läsa för små barn

På Kulturrådets webbplats om Bokstart finns fyra korta filmer om att läsa med små barn. Filmerna finns på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska och de kan användas direkt i mötet med vårdnadshavare.

Till verktyget

titta

En film om hur du kan läsa med bebisar

Här kan du ta del av en film av region Västerbotten om hur du som vuxen kan läsa med ett mycket litet barn, till och med en bebis. Du kan använda filmen direkt i mötet med vårdnadshavare.

Till verktyget

Modersmålets kraft

Modersmålets kraft

läs

Fakta och påståenden om flerspråkighet

Det finns en hel del seglivade myter om flerspråkighet som vi tillsammans kan ta kål på. I en artikel om språkutveckling hos flerspråkiga barn på Kulturrådets webbplats för Bokstart hittar du några vanliga påståenden och fakta om flerspråkighet. Informationen kan du ta med dig in i samtal med kollegor och vårdnadshavare.

Till verktyget

titta

Att jobba med flerspråkighet i förskolan

Alla barn har rätt att utveckla sitt modersmål och svenskan i förskolan. Ta del av en film på Lärlabbet UR play om hur en förskola i Södertälje använder vardagliga situationer och samverkar med hemmet för att stärka förskolans arbete med flerspråkighet. Filmen riktar sig till pedagoger i förskolan.

Till verktyget

Att väcka läslust

Att väcka läslust

läs

Illustrerade budskap från Svenska Barnboksakademin

17 skäl för barnboken är en samling barnboksbilder med budskap om läsning, enkelt formulerade och vackert illustrerade. Varje bild går att skriva ut och sätta upp på väggen. Det finns också en lärarhandledning.

Till verktyget

läs

Högläsning och samtal om text i förskolan

För dig som jobbar i förskolan finns massor av kunskap och vägledning på Skolverkets webbplats kopplat till barns språkutveckling, till exempel avsnittet om högläsning och samtal.

Till verktyget

titta

Upplägg för föräldramöte eller föräldraträff

Den här presentationen från Göteborgs Stad är till för dig som vill hålla ett möte med vårdnadshavare med fokus på språkinlärning och läsning. I instruktionsfilmen får du vägledning till hur du kan använda presentationen.

Till verktyget

titta

Inspirationsfilm om läslust för de yngsta barnen

Filmen kan användas för att inspirera och uppmuntra vuxna till att läsa med och för de yngsta barnen. Syftet med filmen är att inspirera till läsning för och med barn i ålder 0-6 år och förmedla de positiva effekter det kan ha.

Till verktyget

titta

Vad är ett bibliotek?

Vad är ett bibliotek och vad gör en bok om dagarna? Använd denna korta animerade film i mötet med en familj eller på en föräldraträff. Visa gärna filmen när ni ska ha ett samtal om hallbiblioteket, barn, böcker och läsning.

Till verktyget

Den digitala läsupplevelsen

Den digitala läsupplevelsen

läs

Bildkort om familjeliv, små barn och medier

Bildkorten är ett pedagogiskt material framtaget av Statens Medieråd. Bilderna består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn (0-5 år) och deras medieanvändning. De kan fungera som underlag för samtal och diskussion tillsammans med vårdnadshavare och för att skapa medvetenhet och stärka föräldrarna i att vägleda barnen i deras medievardag. En framtagen handledning med diskussionsfrågor samt en PPT med bilder finns också som komplement.

Till verktyget

läs

Skriv- och läsutvecklingsträdet

I boken Läslust i hemmet av Carina Fast illustreras barns läs- och skrivutveckling i form av ett träd, från rot till topp. I rötterna finns det som barnet lär sig tidigt i livet och där är den digitala tekniken en viktig rot hos många barn. Författaren menar att rötterna och stammen är avgörande för hur vi står rustade inför nya utmaningar i skriftspråket.

Till verktyget

läs

Utforska digitala medier tillsammans med barn

Se den digitala tekniken som en möjlighet för barnet att vara aktiv medskapare i stället för passiv mottagare. Sätt dig in i den digitala tekniken och lär dig tillsammans med ditt barn, utforska och lär tillsammans och av varandra. Våga testa!

Till verktyget

Läsning och funktionsnedsättning

Läsning och funktionsnedsättning

titta

Tipslista om läsning

Vad som gör en lässtund bra för ett barn är individuellt och det finns lika många sätt att läsa högt på som det finns familjer. Alla är vi unika, men genom att anpassa lässtunden ökar chansen att den blir mer tillgänglig för fler barn. I texten kan du läsa om några sätt att göra sådana anpassningar.

Till verktyget

läs

Äppelhyllan – att läsa på olika sätt

På biblioteken finns material för alla som har behov av någon form av anpassad läsning. Ofta kallas dessa avdelningar för Äppelhyllor. I materialet nedan presenterar en bibliotekarie några exempel på vilka typer av böcker som finns att upptäcka på bibliotekens äppelhyllor.

Till verktyget

titta

En film om rätten att kommunicera

När en vuxen högläser för ett barn så har samtalet och samspelet en viktig roll. Filmen Rätten att kommunicera uppmärksammar allas rätt till kommunikation och visar exempel på alternativa sätt att kommunicera. Filmen har tagits fram av Infoteket om funktionshinder, region Uppsala.

Till verktyget