Skip to main content
Läsoteket

Tipslista om läsning

Vad som gör en lässtund bra för ett barn är individuellt och det finns lika många sätt att läsa högt på som det finns familjer. Alla är vi unika, men genom att anpassa lässtunden ökar chansen att den blir mer tillgänglig för fler barn. I texten kan du läsa om några sätt att göra sådana anpassningar.

Tipsen kan användas dels för högläsning i din egen verksamhet eller förmedlas vidare till de familjer du möter. 

Att läsa för barn med funktionsnedsättning (pdf, 1,6 MB)

Så här kan du använda verktyget

1

Läs
Läs igenom tipslistan.

2

Reflektera
– Kan du använda tipsen från listan för att anpassa lässtunden så att den blir mer tillgänglig för fler barn?
– Fundera över i vilka sammanhang som tipsen kan förmedlas till de vuxna i barnets närhet.

3

Testa
Lyft in några eller alla tips på ett föräldramöte, i föräldragrupp eller något annat sammanhang då du möter familjer.

Tillbaka till Verktyg