Skip to main content
Läsoteket

Inspirationsfilm om läslust för de yngsta barnen

Filmen kan användas för att inspirera och uppmuntra vuxna till att läsa med och för de yngsta barnen. Syftet med filmen är att inspirera till läsning för och med barn i ålder 0-6 år och förmedla de positiva effekter det kan ha.

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Titta på filmen tillsammans med dina kollegor.

2

Reflektera
– Fundera på vad filmen förmedlar. Lärde du dig något nytt?
– Fundera på i vilken situation du kan prata om filmens innehåll i mötet med vårdnadshavare.

3

Testa och genomför
Använd filmen i mötet med en familj eller på en föräldraträff. Visa gärna filmen när ni ska ha ett samtal om barn, böcker och läsning.

Ni kan också visa filmen på ett verksamhetsmöte med personer som möter familjer i sitt arbete.

Göteborg satsar på att främja läsning för barn tidigt i livet. I en stad där vi läser för och med våra barn ökar förutsättningarna för jämlikhet. 

Högläsning med barn främjar ordförrådet, läslusten och läsförmågan. Att höra och att se andra läsa, särskilt ens föräldrar och andra viktiga vuxna, är en väg till att själv upptäcka böcker och läsning. Uppsökande Läsambassadörer är en del av Göteborg Stads satsning för att få fler vuxna att läsa för och med de yngsta barnen. 

Den här filmen är en del i Läsambassadörernas verktygslåda och kan användas för att inspirera och uppmuntra vuxna till att läsa med och för de yngsta barnen.

Vill du veta mer? Kontakta Anita Sjövall Sigstedt.

Tillbaka till Verktyg