Skip to main content
Läsoteket

Illustrerade budskap från Svenska Barnboksakademin

17 skäl för barnboken är en samling barnboksbilder med budskap om läsning, enkelt formulerade och vackert illustrerade. Varje bild går att skriva ut och sätta upp på väggen. Det finns också en lärarhandledning.

Bildsamlingen och lärarhandledningen 17 skäl för barnboken

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Läs igenom 17 skäl för barnboken.

2

Reflektera
– Fundera på om du håller med om de olika budskapen och reflektera kring hur du kan diskutera dem med dina kollegor.
– Välj ut några budskap som du tycker är extra viktiga.
– Reflektera kring dessa tillsammans med kollegor och vårdnadshavare.

3

Testa och genomför
– Går det att hitta bilderböcker som passar ihop med de valda budskapen Presentera böckerna för kollegor.
– Skylta med affischerna med de 17 skälen där de tydligt syns för vårdnadshavare, gärna tillsammans med dina utvalda böcker. Tipsa om att vem som helst kan skriva ut de fina bilderna och sätta upp på väggen där hemma.

Tillbaka till Verktyg