Skip to main content
Läsoteket

Högläsning och samtal om text i förskolan

För dig som jobbar i förskolan finns massor av kunskap och vägledning på Skolverkets webbplats kopplat till barns språkutveckling, till exempel avsnittet om högläsning och samtal.

Skolverkets material om högläsning och samtal om text i förskolan

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Titta på sidan. Hittar du något som du vill fördjupa dig i?

2

Reflektera
Fundera på hur du kan ta vidare det som intresserar dig i möten med kollegor och vårdnadshavare.

3

Testa och genomför
– Välj ut en artikel, film eller något annat ur innehållet och använd som diskussionsunderlag tillsammans med kollegor.
– Testa era idéer i mötet med vårdnadshavare.

Tillbaka till Verktyg