Skip to main content
Läsoteket

Filmer om att läsa för små barn

På Kulturrådets webbplats om Bokstart finns fyra korta filmer om att läsa med små barn. Filmerna finns på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska och de kan användas direkt i mötet med vårdnadshavare.

Filmer från Kulturrådet

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Titta på fyra korta filmer om att läsa för små barn.

2

Reflektera
– Fundera kring vad samspel kan vara. Hur definierar du eller din arbetsgrupp samspel? Finns det olika typer av sampel?
– Reflektera kring ytterligare situationer där barnet kan lyssna, titta, smaka och känna på böcker.
– Reflektera kring hur vårdnadshavare kan prata kring bilder i böcker och relatera till barnets egna upplevelser och förståelse för omvärlden.
– Går det att applicera dessa lästekniker även på äldre barn?

3

Testa och genomför
Ta med din kunskap in i nästa möte och testa!

Tillbaka till Verktyg