Skip to main content
Läsoteket

Bildkort om familjeliv, små barn och medier

Bildkorten är ett pedagogiskt material framtaget av Statens Medieråd. Bilderna består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn (0-5 år) och deras medieanvändning. De kan fungera som underlag för samtal och diskussion tillsammans med vårdnadshavare och för att skapa medvetenhet och stärka föräldrarna i att vägleda barnen i deras medievardag. En framtagen handledning med diskussionsfrågor samt en PPT med bilder finns också som komplement.

Bildkort från Statens medieråd Handledning och diskussionsfrågor (pdf, 361 kB)

Så här kan du använda verktyget

1

Läs
Ta del av de 13 illustrationerna och reflektionsfrågorna kopplade till bilderna.

2

Reflektera
– Fundera kring hur du kan prata om bilderna i mötet med vårdnadshavare. Finns det flera frågor som brukar dyka upp i mötet med familjer?
– Skriv ner dina reflektioner och fundera på i vilken situation i ditt arbete du eller dina kollegor kan prata om detta i mötet med vårdnadshavare.

3

Testa och genomför
Ta med din kunskap in i nästa möte och testa!

Tillbaka till Verktyg