Skip to main content

Läsoteket

Välkommen till Läsoteket!

Barns läsförmåga styr både hälsa och möjligheter senare i livet. Arbetar du med att främja språk och läsning? Här hittar du verktyg som kan stötta dig i ditt engagemang för att inspirera till läsning på olika sätt. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer

Det räcker med en liten stund om dagen

Läs mer…

Små barn har en fantastisk förmåga att hantera flera språk

Läs mer…

”Tack för info om Äppelhyllan, den kände jag inte till”

BVC-sköterska

”Jag tror verkligen att Läsoteket har en viktig funktion att fylla”

Logoped

”Bra material! Kan anpassas utifrån familjers olika förutsättningar”

Pedagog Öppna förskolan

Läsupplevelser kan bidra till att stärka självkänslan och förståelsen för omvärlden

Läs mer…