Skip to main content
Läsoteket

En film om rätten att kommunicera

När en vuxen högläser för ett barn så har samtalet och samspelet en viktig roll. Filmen Rätten att kommunicera uppmärksammar allas rätt till kommunikation och visar exempel på alternativa sätt att kommunicera. Filmen har tagits fram av Infoteket om funktionshinder, region Uppsala.

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Se filmen

2

Reflektera
– Alla har rätt att kommunicera på sitt sätt och alla kommunicerar inte verbalt. Reflektera kring hur du bidrar till att möjliggöra icke-verbal kommunikation och samspel i din verksamhet.
– Fundera kring hur du kan använda kunskapen från filmen kopplat till högläsning.

3

Genomför
Se över de situationer och miljöer som kan bli mer kommunikativt tillgängliga i er verksamhet. Små förändringar kan göra stor skillnad.

Övrigt material 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats för yrkesverksamma innehåller material om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Studiepaket AKK

Myndigheten för tillgängliga medier (Legimus)

På webbplatsen Legimus kan du läsa mer om flera olika sätt att läsa på under rubriken ”våra medier”.

Om medier från Myndigheten för tillgängliga medier

Västra Götalandsregionen (Dart)

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. På deras hemsida finns bland annat färdigt kommunikationsmaterial att använda i olika situationer. Du kan också lära dig att skapa eget bildstödsmaterial som passar just din verksamhet.

Om Dart Tillbaka till Verktyg