Skip to main content
Läsoteket

Att jobba med flerspråkighet i förskolan

Alla barn har rätt att utveckla sitt modersmål och svenskan i förskolan. Ta del av en film på Lärlabbet UR play om hur en förskola i Södertälje använder vardagliga situationer och samverkar med hemmet för att stärka förskolans arbete med flerspråkighet. Filmen riktar sig till pedagoger i förskolan.

Titta på filmen på UR play

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Ta del av filmen om flerspråkighet i förskolan.

2

Reflektera
– Fundera kring hur ni arbetar med flerspråkighet på din förskola. Arbetar ni på liknande sätt eller skiljer ert arbete sig åt?
– Hur samverkar ni med vårdnadshavare runt flerspråkiga barns språkutveckling?
– På vilket sätt uppmuntrar ni vårdnadshavare att använda modersmålet i barnets hemmiljö?

3

Testa och genomför
Ta med din kunskap in i de sammanhang du möter barnen och barnens familjer!

Övrigt material:

Få hjälp att väcka läslust och berättarglädje med broschyren Ditt språk och din röst är det finaste du kan ge till ditt lilla barn. Broschyren lyfter flerspråkighet och bibliotekets utbud. Den vänder sig till vårdnadshavare och finns på 48 språk. Broschyren är gjord i ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm och barnhälsovårdsutvecklarna i Region Stockholm.

Tillbaka till Verktyg