Skip to main content
Läsoteket

Skriv- och läsutvecklingsträdet

I boken Läslust i hemmet av Carina Fast illustreras barns läs- och skrivutveckling i form av ett träd, från rot till topp. I rötterna finns det som barnet lär sig tidigt i livet och där är den digitala tekniken en viktig rot hos många barn. Författaren menar att rötterna och stammen är avgörande för hur vi står rustade inför nya utmaningar i skriftspråket.

Skriv- och läsutvecklingsträdet ur boken Läslust (pdf, 1,9 MB)

Så här kan du använda verktyget

1

Titta och läs
Studera trädet och läs sidorna 8-12 i boken Läslust i hemmet av Cecilia Fast.

2

Reflektera
Fundera kring hur du kan använda trädet när du pratar med vårdnadshavare om läsning på skärm.

3

Testa och genomför
Ta med din kunskap in i nästa möte och testa!

Tillbaka till Verktyg