Skip to main content
Läsoteket

Vad är Läsoteket?

Läsoteket är till både för dig som redan idag arbetar språk- och läsfrämjande, som funderar över att inleda ett sådant arbete eller vill stärka och utveckla ert pågående arbete. Här kan du bli inspirerad om språk och läsning och ta del av praktiska verktyg och material.

ikon Vad är Läsoteket?

 

Du kanske jobbar på en förskola, en familjecentral, ett bibliotek, eller inom mödra- och barnhälsovården? Läsoteket vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn, vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna runt barnen.

En man med mörkt skägg som tittar i en bilderbok tillsammans med ett barn i treårsåldern. Båda ser glada ut.
Foto: Frida Winter

Du är viktig – oavsett din roll

I mötet med familjer har du en fantastisk möjlighet att bidra till att fler barn får tillgång till berättelser, böcker och läsning. 

Läsoteket stärker vårt gemensamma uppdrag att ge alla barn rätt till språk- och läsupplevelser!

Genom föräldraträffar i grupp, individuella samtal eller gemensamma fikastunder har du oändliga möjligheter att öppna dörrar till böcker, berättelser och läsning. 

Förhoppningsvis blir Läsoteket en källa till kunskap och inspiration för dig i ditt arbete. Och bidrar till att det känns enkelt och roligt att prata om läsning.

Läsoteket – en del av något större

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Att främja barns språk- och läsutveckling tidigt i livet är en del av arbetet. I Göteborg pågår därför sedan ett par år kraftsamlingen Staden där vi läser för våra barn. På olika sätt och med olika metoder uppmärksammas och ökas kunskapen om vikten av gemensamma lässtunder. 

Här kan du läsa mer om hur vi alla kan vara en del av Göteborg – Staden där vi läser för våra barn.

Läsoteket är en av flera insatser som bidrar till att vi blir en stad där vi läser med och för våra barn. Arbetet har tagits fram av folkbiblioteken i Göteborg i samverkan med andra verksamheter. Materialet är öppet och tillgängligt för alla att använda.

Läsoteket stärker vårt gemensamma uppdrag att ge alla barn rätt till språk- och läsupplevelser!

Läsotekets innehåll

Läsoteket innehåller olika inspirationsområden som ska ge tips, stöd och inspiration i olika situationer och i möten med olika familjer. Områdena lyfter olika ingångar till att främja läsglädje

Med Läsoteket kan du välja att skrapa på ytan eller dyka lite djupare. Välj det som passar dig och dina behov och din verksamhets utmaningar och önskemål. Kort sagt – plocka russinen ur kakan om du vill!Inspirationsområden

Varje område ger dig kunskap och förslag på verktyg och material att hänvisa till eller använda tillsammans med kollegor och med vårdnadshavare som du möter i ditt dagliga arbete. I slutet av varje inspirationsområde finns reflektionsfrågor för medarbetare.