Skip to main content
Läsoteket

Vad är ett bibliotek?

Vad är ett bibliotek och vad gör en bok om dagarna? Använd denna korta animerade film i mötet med en familj eller på en föräldraträff. Visa gärna filmen när ni ska ha ett samtal om hallbiblioteket, barn, böcker och läsning.

Boken bor i biblioteket men älskar att bli utlånad till barn den gillar att bli läst men blir väldigt ledsen om någon hoppar på den eller glömmer bort den under soffan.

Filmen visualiserar idén om vad ett bibliotek är. Filmen kan användas som ett hjälpmedel för olika yrkeskategorier när biblioteket behöver introduceras för ett barn eller en barngrupp, så som i förskolan. Den kan även kommuniceras till vårdnadshavare. Filmen ska göra så att barn vill låna böcker, vara rädd om dem och förstå varför de behöver lämna tillbaka dem (för att nästa person ska kunna låna).

Så här kan du använda verktyget

1

Titta
Titta på filmen tillsammans med dina kollegor.

2

Reflektera
– Fundera på vad filmen förmedlar?
– Fundera över i vilket sammanhang de skulle passa att visa filmen för barn i din närhet.
– Fundera på i vilken situation du kan prata om filmens innehåll i mötet med vårdnadshavare.

3

Testa och genomför
Använd filmen i barngruppen när ni skall besöka folkbiblioteket eller introducera ett hallbibliotek i verksamheten.

Frågor att diskutera med barnen efter att ni sett filmen:
– Vad är ett bibliotek?
– Hur behandlar du en biblioteksbok?
– Vad gör du med en bok?
– Vilka böcker gillar du?

Göteborg satsar på att främja läsning för barn tidigt i livet. I en stad där vi läser för och med våra barn ökar förutsättningarna för jämlikhet. Högläsning med barn främjar ordförrådet, läslusten och läsförmågan. Att höra och att se andra läsa, särskilt ens föräldrar och andra viktiga vuxna, är en väg till att själv upptäcka böcker och läsning.

Den här filmen är framtaget som en del i studiecirkelupplägget Läs ♥ förskola. Filmen kan användas för att inspirera och uppmuntra barn och vuxna att upptäcka böcker och biblioteket.

Vill du veta mer om filmen eller Läs ♥ förskola? Kontakta Anna Hedlund

Tillbaka till Verktyg