Skip to main content
Läsoteket

Informationsmaterial om de yngsta barnens språkutveckling

På Kulturrådets webbplats om Bokstart finns informationsmaterial som ska inspirera föräldrar och andra viktiga vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål. Materialet finns på flera språk.

Informationsmaterial från Kulturrådet

Så här kan du använda verktyget

1

Läs
Ta del av informationsmaterialet från Kulturrådet. Vilka språk finns det tillgängligt på? Läs det som känns relevant för dig.

2

Reflektera
Fundera kring hur du kan använda materialet i din verksamhet.
– Kan du sprida det direkt till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna eller kanske diskutera det tillsammans med dina kollegor?
– Finns det olika lästekniker du kan använda?
– Hur kan du omsätta informationen i arbetet med familjer du möter?
– Kan du vara en läsande förebild eller föregå med gott exempel i mötet med vårdnadshavare?

3

Testa och genomför
Ta med din kunskap in i nästa möte och testa!

Tillbaka till Verktyg