Skip to main content
Läsoteket

Vilka är läsningens effekter?

En liten stunds läsning betyder mycket. Barn som läser regelbundet lyckas enligt forskningen bättre i skolan. Läsningen har också betydelse för barns sociala kompetens och självkänsla.

ikon Vilka är läsningens effekter?
Barn läser böcker i en park med regnbågsfärgade paraplyer
Foto: Lo Birgersson

En tidig insats som får stor effekt längre fram

Det finns omfattande forskning som visar att en av de viktigaste faktorerna för ett barns möjligheter i livet är att kunna läsa. Läsningen påverkar inte bara barnets studier och resultat i skolan, utan även dess välbefinnande, sociala kompetens och framgång senare i livet. 

En av de viktigaste faktorerna för ett barns möjligheter i livet är att kunna läsa.

Läsningens betydelse för barnets utveckling

Att läsa och lyssna på sagor är upplevelser som kan ge glädje, tröst och mod. Det kan även bidra till att stärka självkänslan och förståelsen för omvärlden. Att kunna spegla sig själv i text och bild kan vara ett viktigt led i uppbyggnaden av den egna identiteten. Och att dela en läsupplevelse med någon annan kan, inte minst, vara rolig avkoppling! 

En kvinna med lila tröja som läser en bilderbok tillsammans med ett barn i femårsåldern. Båda ser allvarliga ut. Barnet pekar på en sida i boken.
Foto: Lo Birgersson

Den vuxne är viktig

Vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna är oerhört betydelsefulla för barns tidiga språkutveckling. Detta är forskare idag överens om.

Hemmet är ofta den plats där barns läsintresse tar form och utvecklas. Och vuxna som vet att stimulansen är viktig för barns utveckling språkstimulerar sina barn mer än andra. Dessa barn klarar sedan läs- och skrivinlärningen bättre än barn som fått mindre stimulans.

Den tidiga kommunikationen lägger grunden

Ska man sluta läsa högt för sitt barn när hen kan läsa själv? Läs mer om vanliga myter om barn, språk och läsning (pdf, 1,75 MB)

Att lära sig läsa är en process som börjar redan när barnet föds. Språkutvecklingen och den senare läs- och skrivkunnigheten bygger på vardagliga interaktioner som att vi pratar med varandra, sjunger visor, berättar sagor och läser böcker eller annat tillsammans.

En barnhand som pekar på bokstäverna i en bilderbok
Foto: Lo Birgersson

Läsning utifrån familjens villkor

Varje individ, barn och familj är olika. Genom att visa intresse för varje familj och sätta värde på hur just deras läsvanor ser ut kan du stötta dem på ett sätt som är relevant för dem. Att uppmuntra det som de vuxna runt barnet redan gör för att främja språket och läs- och skrivförmågan kan förhoppningsvis öppna fler dörrar till språket och läsningen.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om läsfrämjande arbete i Göteborgs stad.

Filmen ”Du vet väl om att du kan förändra ditt barns liv?” finns också i syntolkad variant.

Webbutbildning

Den här kostnadsfria utbildningen handlar om att skapa läsglädje hos barn. Du får kunskap om varför arbetet är viktigt och hur vi jobbar för att Göteborg ska bli staden där vi läser för våra barn. 

Webbutbildningen Staden där vi läser för våra barn

Folder Läs ♥ högt

Ladda ner foldern Läs ♥ högt (pdf, 1,2 MB) om att 10 minuter om dagen gör skillnad. Foldern riktar sig till barns vuxna och finns på svenska, engelska, somaliska, persiska och arabiska.