Skip to main content

Att använda det språk som kommer naturligt

Vi människor är sociala varelser som vill ha kontakt och kommunicera med andra. Vi vill känna närhet, höra till, bli sedda och förstådda. 

Hemmets språk blir ett stadigt träd med fullt av grenar för barnet att hänga det nya språket på.

När vi vuxna känner oss trygga och säkra då vi samspelar med barnet blir det lättare för barnet att också känna sig tryggt. Därför ska vi använda de språk som kommer naturligt. Man kan kalla det att tala på ”hjärtats språk”, det vi använder då vi blir riktigt arga eller kära. Hjärtats språk fungerar bäst med barnen och gör oss till kungar och drottningar i deras ögon. 

Foto: Frida Winter

Det är många år sedan vi i Sverige slutade uppmana familjer att tala svenska hemma även om deras modersmål var ett annat. Genom forskning vet vi att ett barn som fått mycket språklig stimulans hemma lätt tar till sig ett nytt språk, till exempel svenskan, i förskolan. Hemmets språk blir ett stadigt träd med fullt av grenar för barnet att hänga det nya språket på.

Flera språk är en tillgång

Många tror fortfarande att vi måste vara helt konsekventa när vi talar med ett litet barn – en person och ett språk. Men det sättet är varken praktiskt eller naturligt. Att ”växla” språk, som det heter, är ett tecken på kompetens. Vi väljer de ord och det språk som är bäst i just det aktuella sammanhanget för att få fram det som vi vill säga. Så är det också när vi talar med ett väldigt litet barn.

Oavsett om ett barn är en- eller flerspråkigt sker språkutvecklingen på samma sätt. Ett barn med en försening eller störning i sin språkutveckling har detta på alla sina språk och blir inte hjälpt av att man begränsar sig till ett språk.

De flesta människor i världen lever i en flerspråkig miljö och också här i Sverige lever många av oss i familjer där flera språk används samtidigt. Små barn har en fantastisk förmåga att hantera, snappa upp och lära sig flera språk. 

Foto: Frida Winter

Vikten av att prata med barnet

Redan innan barnet kan uttala ord förstår det ändå en hel del. Genom att tala med ett litet barn fyller vi på dess inre ordförråd. Barnet kommer svara med gester, ljud och ansiktsuttryck. Om vi känner oss osäkra på barnets signaler så kan det vara skönt att veta att det är bättre att gissa fel än att inte gissa alls. Vi visar att vi är intresserade och nyfikna och det stärker den viktiga kontakten mellan oss och barnet.

Detta kan du läsa mer om under avsnittet Samspelets betydelse.

Att reflektera över

  • Hur arbetar ni idag med flerspråkighet inom er verksamhet?
  • Vilka språk talar du och dina kollegor, barnen i din grupp, familjerna som du möter i din verksamhet?
  • På vilket sätt syns det i er verksamhet att alla språk är lika mycket värda?
  • Hur kan ni utveckla ert språk- och läsutvecklande arbete i mötet med flerspråkiga familjer?


Verktyg och material

Här hittar du olika verktyg, metoder och material att arbeta vidare med i din verksamhet och tillsammans med barnens vårdnadshavare.