Skip to main content

Barnets språkutveckling i en digital värld

Idag är den digitala tekniken med mobiler, surfplattor och datorer en del av vardagen för de allra flesta, även för de yngsta. Under lång tid har barn läst böcker och tittat på tv och idag sker en stor del av barns medieaktiviteter på surfplattor och mobiler, så kallade digitala medier. 

Vikten av närvaro, interaktion och kommunikation gäller i samma grad när vi talar om att läsa på skärm som att läsa en fysisk bok.

Små barn växlar ofta mellan det analoga och digitala både i sitt utforskande och i sina lekar och de gör inte någon större skillnad på de olika medieformerna. Att ha läst en bok kan för barnet innebära att barnet läst i en fysisk bok, lyssnat på en ljudbok, fått en bok läst för sig eller läst en e-bok.

Ta tillvara det faktum att barn ofta rör sig okomplicerat mellan den analoga och digitala världen. Den digitala tekniken kan ibland vara ingången till berättelse och förståelse. 

Ett barn med flätor som skriver på en läsplatta. Barnet sitter i en skolbänk bakom andra barn.
Foto: Lo Birgersson

Möt barnet i den digitala världen. Lär tillsammans!

Vi vet att den digitala teknologin har inneburit nya möjligheter för barn att kommunicera. Genom till exempel symboler och emojis kan ett barn göra sig förstådd i ett textmeddelande redan innan barnet kan läsa eller skriva. Men för att barnet ska utveckla sitt språk är det viktigt att de digitala aktiviteterna sker i samspel med andra, till exempel en förälder.

Att barnet använder en språkapp är alltså inte språkutvecklande i sig, det måste ske i samspel med någon som kan förklara, kommunicera och uppmuntra. Vikten av närvaro, interaktion och kommunikation som det går att läsa om i avsnittet Samspelets betydelse gäller i samma grad när vi talar om att läsa på skärm som att läsa en fysisk bok. 

Det kan vara svårt att översätta information från en skärm till det verkliga livet. Vi vuxna kan hjälpa barnet att förstå vad som sker på skärmen. När vi läser en bok för ett litet barn är vi kanske vana att ändra röstläget, peka, förklara, jämföra och visa på likheter med världen runtomkring. På samma sätt kan vi samspela med barn när de använder skärm. Att barnet klarar av att hantera en skärm på egen hand innebär inte att det kan ta till sig innehållet utan interaktion med en vuxen.

Barn gör som vuxna gör

När vi talar om språkutveckling och digital teknik är det inte bara barnets användning som är i fokus. Hur vuxna kring barnet använder sig av digital teknik är också relevant. Som i många andra sammanhang gör barn som vuxna.  

Ett barn och en vuxen tittar tillsammans på en mobiltelefon. Båda ser glada ut.
Foto: Lo Birgersson

Genom att den vuxna berättar, visar och förklarar vad den gör, inkluderas barnet i skärmanvändningen. Vi vuxna är förebilder för barnet både när det gäller i vilken utsträckning vi använder digitala medier och vilket innehåll vi tar del av.

Att närma sig språket på olika sätt

Den digitala tekniken möjliggör för fler att ta del av berättelser. Via hemsidor, appar, podcaster och radioprogram går det att läsa och lyssna på berättelser på flera olika språk, skapa en egen berättelse, dela med sig av berättelser till andra, kommunicera med andra och så vidare.

Oavsett läsförmåga finns det något som passar alla. I en e-bok går det till exempel att förstora texten, bokmärka sidor, göra markeringar, söka i boken och slå upp svåra ord. För vissa kanske det passar bättre att lyssna på en berättelse, till exempel vid en läsnedsättning. Läs mer om att läsa med öronen i avsnittet Läsning och funktionsnedsättning

Bokappar – en ingång till läsning

Barnet, 11 månader, sov när biblioteket besökte familjen i hemmet. Föräldern berättade att barnet inte varit särskilt intresserad av böckerna från förra besöket. Inte heller boken Knacka på från BVC hade imponerat.

Vi pratade om vitsen med interaktiva böcker i den här åldern. Jag visade Knacka på som app. Föräldern och syskonen blev genast intresserade – det var som om de först nu förstod hur boken var tänkt. Vi uppmuntrade till att varva appen och boken, och komma till biblioteket för mer tips.

Du hittar appen Knacka på i AppStore.

Att reflektera över

  • På vilket sätt lyfter du de möjligheter som finns med digital teknik i möten med familjer?
  • Hur uppmuntrar du familjer du möter att ta del av bibliotekets digitala utbud?
  • Hur kan ni utveckla ert arbete med digital teknik för att främja barns språkutveckling?


Verktyg och material

Här hittar du olika verktyg, metoder och material att arbeta vidare med i din verksamhet och tillsammans med barnens vårdnadshavare.