Skip to main content

Läsning stimulerar den viktiga fantasin

Vi vet att läsning ökar barns chanser till ett bra liv och att en viktig del när det kommer till läsning är att ”knäcka koden”, att bli läskunnig, att avkoda och förstå en text. Med det kommer barnet långt när det gäller att skaffa kunskap och förstå sin omvärld.

När en bok öppnar sig för ett barn, så kan nästan vad som helst hända.

Men läsning är så mycket mer. När en bok öppnar sig för ett barn, så kan nästan vad som helst hända. En ny värld kan visa sig, eller kanske den alldeles egna vanliga vardagen. Och det är här fantasin kommer in. Fantasi är en förmåga som är nödvändig för att kunna skapa inre bilder och ge mening. Fantasin hjälper till att både ta till sig kunskaper och skapa meningsfullhet. Att läsa sagor och lyssna till berättelser är ett enkelt och viktigt sätt att stimulera fantasin.

Barn läser bok på ett bibliotek
Foto: Frida Winter

Läsning bidrar till empati och förståelse för andra

Boken som ett öppet fönster är ett sätt att uttrycka att barnet med bokens hjälp kan få syn på hur många olika sätt vår värld kan se ut och hur många olika sätt det finns att leva på. Utöver den nya kunskap som barnet kan få, ökar också förståelsen för hur andra har det och därmed möjligheten att utveckla sin empatiska förmåga. 

Läsning – en väg till självkännedom

Boken som en spegel är ett uttryck för möjligheten att genom boken få syn på sig själv eller sitt eget sammanhang. En bok kan visa en familj, en hudfärg, eller ett sätt att vara, som stämmer överens med barnets egen verklighet. Det ger en möjlighet till igenkännande och identifikation.  Barnet kan få bekräftelse, ett slags erkännande – du finns och du är inte ensam.  

Foto: Frida Winter

Barn kan få hjälp med att lära sig hantera känslor och situationer som uppstår i deras liv, genom att läsa om dem. I böcker får känslor lov att vara stora och dramatiska men också svåra att uttrycka, svåra att visa, precis som i verkliga livet.

I böcker uppstår konflikter och möjliga sätt att lösa dem på. En bok kan visa exempel på hur man kan visa kärlek, ilska och ånger. Att man kan vara annorlunda, ha förbjudna känslor eller hur man kan hitta en kompis. En bok kan ge mod att säga ifrån eller lov att vara rädd.

Läsning ska kännas lustfyllt

Det är viktigt att boken manar till lustläsning! Boken ska väcka nyfikenhet, vara spännande och dra in läsaren i bokens universum. Då öppnas de där fantastiska möjligheterna som läsningen kan ge. Därför är det förstås viktigt att man hittar böcker som passar. Tur att det finns så många böcker att välja på och att det är okej att prova sig fram.

Foto: Frida Winter

Böcker är alltså en aldrig sinande källa till nya fönster att öppna och nya speglar att titta in i. Det är förstås inte något som bara gäller när man är barn. Läsning ger en livslång möjlighet till utveckling och upplevelser.

Att reflektera över

  • Vilken kunskap har er verksamhet om bibliotekens verksamhet och utbud?
  • På vilket sätt uppmuntrar ni de familjer ni möter att besöka biblioteket?
  • Vilka böcker finns i er verksamhet för familjer att ta del av? Speglar böckernas innehåll de familjer som ni möter?


Verktyg och material

Här hittar du olika verktyg, metoder och material att arbeta vidare med i din verksamhet och tillsammans med barnens vårdnadshavare.