Skip to main content

Tidig läsning stimulerar språkutveckling och kommunikation

Vi människor lägger vår språkliga grund redan under de allra första åren. Arbetet startar innan vi kan tala, faktiskt redan i magen, och det är under de första levnadsåren som förutsättningarna för att lära sig språk är som bäst. Under skoltiden och resten av livet fortsätter barnet sedan att utveckla sitt språk.

Samspelet är centralt för att ett barn ska lära sig förstå hur språket används.

Även innan barnet förstår och kan använda ord lär det sig massor om kommunikation, som att lyssna och ge respons, imitera, vinka och peka. Det är i dessa sammanhang som barnet upptäcker vad språket ska användas till, för att senare fylla på med innehållet, det vill säga ord och meningar.

Litet barn läser bok
Foto: Frida Winter

Gör läsningen till en gemensam upplevelse

När vi läser och sätter ord på vad som händer i barnets omgivning så hjälper vi barnet att utveckla sin språkliga grund. Att tillsammans läsa eller titta på bilder är ett sätt att samtala och samspela. Samspelet är centralt för att ett barn ska lära sig förstå hur språket används.

Att använda en bok för att öva samspel, turtagning och i förlängningen fylla på språket med ord och meningar är inte bara kul för barnet utan kan även underlätta samspelet med andra människor.

Mamma och barn leker med bok
Foto: Frida Winter

Låt barnet bekanta sig med böcker på sitt sätt

Genom att presentera boken för barnet så tidigt som möjligt hjälper du det att skapa en relation till boken och läsningen. Barnet förstår efter ett tag vad som förväntas när det blir läst för.

Det kan vara svårt för barnet att koncentrera sig på en hel bok det första året eller åren men barnet tränar på att fokusera ju mer det blir läst för. Till en början kan det vara kul att bara titta på en favoritsida i boken en liten stund, äta lite på boken eller öva på att bläddra. Det räcker med en liten stund om dagen för att det ska göra skillnad.

Att reflektera över

  • Hur arbetar ni i er verksamhet idag för att stimulera språk och kommunikation med de yngsta barnen?
  • På vilket sätt uppmuntrar ni i er verksamhet familjer till att läsa tillsammans med de yngsta barnen?
  • Finns det något ni kan göra för att stödja familjerna ännu mer?


Verktyg och material

Här hittar du olika verktyg, metoder och material att arbeta vidare med i din verksamhet och tillsammans med barnens vårdnadshavare.